Privacy Beleid

Dit Privacybeleid treedt in werking op 30/09/2015 en kan ook worden geraadpleegd op www.koopensteun.be

Algemene informatie

Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop KOOP EN STEUN de informatie gebruikt en beschermt die u aan KOOP EN STEUN verstrekt als u de website www.koopensteun.be bezoekt.
Overal waar de term "wij", “ons” of "onze” wordt gebruikt in dit Privacybeleid, wordt hiermee KOOP EN STEUN bedoeld zoals omschreven in onze KOOP EN STEUN Algemene Voorwaarden.
KOOP EN STEUN spant zich in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Als wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waardoor u kan worden geïdentificeerd als u deze WEBSITE gebruikt, dan kun u er verzekerd van zijn dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met de KOOP EN STEUN Gebruikersovereenkomst Algemene Voorwaarden en deze privacy verklaring.

Informatie die we verzamelen

KOOP EN STEUN legt slechts een minimale hoeveelheid informatie vast van iedere geregistreerde gebruiker. Om een ACCOUNT aan te maken, hebben wij slechts een e-mailadres, een naam en een wachtwoord nodig.
Persoonlijke gegevens: Wanneer u zich aanmeldt bij KOOP EN STEUN voor een ACCOUNT verzamelen we een aantal gegevens en slaan deze op. Het gaat hierbij om uw naam, e-mailadres, wachtwoord, geslacht, leeftijdscategorie, woonplaats en eventuele favoriete categorieën/webshops, b.v. Huis & Tuin, electronica, etc. Daarnaast, ook in verband met beveiliging, slaan we gewoonlijk ook uw IP adres op.
Andere persoonlijke informatie over uzelf kunt u vrijblijvend invoeren, zoals uw geboortedatum, adres, telefoonnummer(s) en informatie over uw huishouden, gezinsgrootte, burgelijk staat, informatie over uw leefgewoonten, etc. Website gebruik: Wanneer u, al dan niet als geregistreerd gebruiker, de KOOP EN STEUN WEBSITE www.koopensteun.be bezoekt, leggen we automatisch de informatie van uw bewegingen door de website vast. Hier kan ook informatie bij horen over hoe u op de KOOP EN STEUN WEBSITE terecht bent gekomen, uw IP adres en wat u bekijkt terwijl u op de WEBSITE bent.
Wij maken ook gebruik van de diensten van een analytics provider om ons te helpen met het analyseren van deze informatie. De verzamelde informatie stelt ons in staat om het ontwerp van de website te verbeteren en bevat geen persoonlijke gegevens. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als dat toegestaan is voor juridische, wettelijke, belasting- en fraudepreventiedoeleinden.

Het doorgeven van Informatie

KOOP EN STEUN geeft geen informatie van u door aan derden die direct tot u herleidbaar is. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben gekregen, behalve als u KOOP EN STEUN uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen om Tracked Purchases te onderzoeken of vanwege wettelijke voorschriften en op last van wetshandhavers. Echter, mocht het in de toekomst zo zijn dat KOOP EN STEUN services door een ander bedrijf worden uitgevoerd, dan is het mogelijk dat klantinformatie wordt beschouwd als overdraagbaar bedrijfsvermogen.
Als u de KOOP EN STEUN WEBSITE gebruikt, stelt u uw persoonlijke gegevens beschikbaar aan andere bedrijven die met ons samenwerken, zoals onze RETAIL PARTNERS. Hoewel deze organisaties door KOOP EN STEUN zijn geselecteerd en wij hen vertrouwen, kunnen wij geen garanties geven over hun geheimhouding en hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u tevreden bent om uw gegevens met hen te delen (zoals is toegelicht in de Persoonlijke gegevens alinea’s hierboven).

Communicatie

Het is een voorwaarde om een GEREGISTREERD GEBRUIKER te zijn dat de GEBRUIKER KOOP EN STEUN voorziet van valide gegevens, met name naam en e-mail adres gegevens. KOOP EN STEUN behoudt zich het recht voor om GEREGISTREERDE GEBRUIKERS af en toe berichten te sturen met gebruikmaking van deze informatie. Deze berichtgeving kan gaan over systeem updates; bulletins; opdrachtbevestigingen; administratieve aankondigingen; speciale verzoeken en andere vergelijkbare berichten ("ADMINISTRATIEVE BERICHTEN") en deze kunnen via de e-mail of de reguliere post worden verstuurd.
GEREGISTREERDE GEBRUIKERS kunnen ook via e-mail of de reguliere post Nieuwsbrieven ontvangen en af en toe Specifieke Reclame van RETAIL PARTNERS. GEREGISTREERDE GEBRUIKERS kunnen ervoor kiezen om toezending van Nieuwsbrieven en andere e-mails met Specifieke Reclame van RETAIL PARTNERS stop te zetten, maar ze kunnen niet zich uitschrijven op de ADMINISTRATIEVE BERICHTEN zolang ze een ACCOUNT hebben.
Wanneer u zich aanmeldt als GEREGISTREERD GEBRUIKER, wordt uw profiel aangemaakt met de standaard instellingen waarmee u kunt instellen welke soort informatie u wenst te ontvangen van KOOP EN STEUN. U kunt te allen tijde uw voorkeuren aanpassen door uw profiel bij te werken op de WEBSITE, en zich afmelden van niet-ADMINISTRATIEVE BERICHTEN via de unsubscribe link in de e-mailberichten.

Beveiliging

KOOP EN STEUN spant zich in om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel. Om ongeautoriseerde toegang of de publicatie van persoonsgegevens te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en managementprocedures in het leven geroepen om de informatie die we online verzamelen te bewaken en beveiligen.
Toegang tot uw KOOP EN STEUN ACCOUNT heeft een wachtwoordbeveiliging ter bescherming van uw privacy en veiligheid. Wij doen ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen en vragen u om uzelf te beschermen.
• Houd uw wachtwoord of andere toegangsinformatie geheim. • Zorg ervoor dat niemand anders actief is op uw computer op de KOOP EN STEUN WEBSITE terwijl uw computer is ingelogd op de KOOP EN STEUN WEBSITE. • Verzeker u ervan dat u uitlogt van uw KOOP EN STEUN Account als u het account niet gebruikt op uw eigen computer of een andere computer die u gebruikt om toegang te krijgen tot uw ACCOUNT. Onthul NOOIT uw wachtwoord aan derden. Geen enkele medewerker, vertegenwoordiger of RETAIL PARTNER van KOOP EN STEUN zal u ooit vragen om uw wachtwoord te geven, hetzij mondeling, hetzij via welke officiële communicatie van KOOP EN STEUN dan ook.
KOOP EN STEUN zal nooit uw creditcard / debetkaart informatie verzamelen of opslaan, hetzij elektronisch of op andere wijze. KOOP EN STEUN zal NOOIT via e-mail, telefoon of sms vragen om uw bankgegevens of andere financiële gegevens.

Privacybeleid voor links naar andere websites

Op de KOOP EN STEUN WEBSITE staan links waarmee u de websites van RETAIL PARTNERS en websites die interessant voor u kunnen zijn kunt bezoeken. Echter, zodra u deze links heeft gebruikt om de KOOP EN STEUN WEBSITE te verlaten, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kan KOOP EN STEUN niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beveiliging en privacy van enige informatie die u mogelijk verstrekt terwijl u zulke websites bezoekt en dit privacybeleid is niet van toepassing op zulke websites. U dient voorzichtig te zijn en de privacyverklaring lezen die van toepassing is op de betreffende website.

Toegang tot Informatie

U kunt details van persoonlijke gegevens die wij over u bewaren opvragen volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hiervoor betaalt u een klein bedrag. Als u een exemplaar wilt ontvangen van de informatie die wij over u bewaren, stuurt u hierover dan een e-mail naar info@koopensteun.be.
Als u van mening bent dat de informatie die wij van u bewaren incorrect of onvolledig is, schrijft u ons dan zo spoedig mogelijk een brief of stuur ons een e-mail en wij zullen onverwijld alle gegevens aanpassen die incorrect blijken.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

KOOP EN STEUN kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door deze webpagina bij te werken. Wij vragen u om deze webpagina af en toe te checken om er zeker van te blijven dat u tevreden bent met de veranderingen die worden aangebracht in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is van kracht met ingang van 30 september 2015.


Voorwaarden Koop & Steun

Definities

Koopensteun.be, hierna te noemen; Koop & Steun Ontvangen commissie: de daadwerkelijk door Koop & Steun ontvangen inkomsten van bij Koop & Steun aangesloten webwinkels met betrekking tot online aankopen bij deze winkels, dan wel van de vertegenwoordiger(s) van deze webwinkels met betrekking tot online aankopen bij hen. Donatiepot: Alle samengetelde commissies van een kwartaal. Steunpunten: Punten die aan gebruikers worden toegekend voor diverse acties en die door de gebruikers kunnen gegeven worden aan goede doelen.

Artikel 1 – Commissie

1.1. Koop & Steun vermeldt de commissie-afspraken van de webwinkels op de site. De vermeldingen betreffen de minimale en de maximale commissie, die aan de donatiepot worden toegevoegd, op voorwaarde dat de betreffende commissie, door Koop & Steun, van de betreffende webwinkel of van de vertegenwoordiger(s) van de betreffende webwinkel, is ontvangen. 1.2. De vermelde commissie afspraken zijn indicatief en gebaseerd op de door of namens de webwinkels aan Koop & Steun gecommuniceerde commissie-afspraken. Koop & Steun is niet aansprakelijk voor fouten in de vermelde informatie over commissie-afspraken. 1.3. De commissie in de donatiepot is gebaseerd op de door aangesloten webshops doorgegeven commissies. Deze commissie wordt berekent op het aankoopbedrag exclusief BTW, verzendingskosten, betalingskosten en andere mogelijke bijkomende kosten. Eventuele retourneringen zorgen ervoor dat de commissie geschrapt wordt en bijgevolg uit de donatiepot verdwijnt. 1.4. De verdeling van de donatiepot onder de goede doelen gebeurt aan de hand van steunpunten. 1.5. Elk goed doel krijgt zijn aandeel van de donatiepot recht evenredig met het percentage ontvangen steunpunten in dat kwartaal. 1.6. Koop & Steun verplicht zich om minimaal 75% van de door Koop & Steun ontvangen commissie aan de donatiepot toe te voegen en aan de goede doelen uit te keren. 1.7. Het uitkeringspercentage neemt toe naarmate het totaalbedrag per maand (alle ontvangen commissies) van de door Koop & Steun ontvangen commissie met betrekking tot de voor de goede doelen gereserveerde donatiepot op de Koop & Steun website toeneemt: Van bedragen t/m € 20.000 wordt 75% uitgekeerd. Van bedragen t/m € 100.000 wordt 80% uitgekeerd. Van bedragen t/m € 250.000 wordt 85% uitgekeerd. Van bedragen boven de € 250.000 wordt 90% uitgekeerd. 1.8. Koop & Steun berekent de in artikel 1.7 genoemde uitkeringspercentages op de progressieve manier, vergelijkbaar met het progressieve stelsel inkomstenbelasting in België.

Artikel 2 – Betaling

2.1. De betaling van het aan de stichting toekomende deel van de donatiepot zal per kwartaal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de goede doelen hebben aangegeven / hanteren. 2.2. De in artikel 2.1 genoemde kwartaal-betalingen zullen plaatsvinden in de eerste of 2e week van januari, april, juli, en september. 2.3. Koop & Steun keert de donatiepot (commissies) uit van de aankopen die in het voorgaande kwartaal zijn goedgekeurd en betaald door de webshops. (Dit wil zeggen dat de commissies van de aankopen van 1 oktober tot 31 december worden uitbetaald in de eerste week van april.) Koop & Steun respecteert, net als onze aangesloten webwinkels, het retourrecht waardoor commissies nog kunnen worden afgekeurd en de uiteindelijke donatiepot lager kan uitvallen. 2.4. Betalingen aan de goede doelen zullen rechtstreeks geschieden op de bankrekeningen van de desbetreffende stichtingen. 2.5. Koop & Steun is geenszins verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door Koop & Steun aan goede doelen worden gedaan.

Artikel 3 - Samenwerking met goede doelen/stichtingen.

3.1. Koop & Steun behoudt het recht om te beslissen welke goede doelen al dan niet op de website www.koopensteun.be worden geplaatst. 3.2 Goede doelen kunnen zich altijd aanmelden en worden handmatig toegevoegd naar eigen inzien. 3.3. Koop & Steun is geenszins aansprakelijk voor het gebruik van de in artikel 3.1 toegevoegde stichtingen/verenigingen. 3.4. De goede doelen worden geacht op hun eigen website een link te plaatsen naar Koop & Steun met een korte uitleg van de werking van Koop & Steun.

Artikel 4 – Inzichtelijkheid voor stichtingen; transparantie

4.1. Alle actief aangesloten goede doelen/stichtingen hebben hun eigen pagina op de website, waar ten alle tijden bekeken kan worden hoeveel steunpunten ze op dat moment hebben en hoeveel er in totaal reeds aan het goede doel werd gedoneerd.

Artikel 5 - Beëindiging samenwerking met goed doel

5.1. Elk goed doel/stichting is gerechtigd de overeengekomen samenwerking te allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen. 5.2. Onverminderd haar overige rechten is Koop & Steun gerechtigd om het partnerschap met een goed doel/stichting met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opgave van redenen.

Artikel 6 - Gevolgen beëindiging samenwerking goed doel

6. Indien het partnerschap met een goed doel, om welke reden dan ook, is beëindigd: a. worden de link(s) verbroken; b. kan het goede doel geen aanspraak (meer) maken op een deel van de steunpot. c. is het goede doel niet langer gerechtigd om de naam Koop & Steun en de (overige) merken, logo's en andere onderscheidingstekens van Koop & Steun in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3 te gebruiken.

Artikel 7 – Diversen

7.1. Een goed doel zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Koop & Steun en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Koop & Steun. 7.2. Koop & Steun is te allen tijde gerechtigd om de Koop & Steun voorwaarden te veranderen / te herzien. 7.3. Deze voorwaarden, als ook alle overige mededelingen door of namens Koop & Steun, zijn en worden met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in deze voorwaarden (dan wel in één of meerdere overige mededelingen) toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kan Koop & Steun niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of onjuistheden.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8. De Koop & Steun voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Kortrijk. De Belgische rechter heeft exclusieve rechtsmacht.

© 2015- Koop & Steun